De weg ligt open…

Verschillende formules

 
Share Button

IN HET KORT

Formule 1: Voor wie individueel begeleid wil worden bij het opbouwen van het lopen (los van bestaande psychische klachten): runningcoaching 

Formule 2: Voor wie al met (psychische) klachten te kampen heeft: runningtherapie & lifestylecoaching 

 

MEER INFO

Formule 1: voor wie – los van psychische klachten – persoonlijk en individueel begeleid wil worden bij het opbouwen van het lopen 

Lopen is sowieso nuttig om op een natuurlijke manier naar een beter evenwicht te zoeken tussen lichaam en geest (mens sana in corpore sano).

Als je kiest voor formule 1 bouwen we samen het lopen op zonder te praten over bestaande psychische klachten.

Formule 2: voor wie al met (psychische) klachten te kampen heeft: runningtherapie  & lifestylecoaching 

Wie al met klachten te kampen heeft en daar op een natuurlijke wijze aan wil verhelpen (al dan niet – afhankelijk van de ernst – in combinatie met andere behandelingsvormen, zoals psychotherapie, medicatie, …), kan gebaat zijn met runningtherapie of looptherapie.

Ik denk dan o.m. aan de volgende klachten:

 • aspecifieke lichamelijke klachten
 • stress
 • vermoeidheid
 • slaapproblemen
 • agressie/impulsiviteit
 • middelenmisbruik
 • hyperactiviteit
 • seksuele problemen

Deze klachten kunnen wijzen op een van de volgende aandoeningen:

 • stemmingsstoornissen (depressie, dysthymie, burnout, bore-out)
 • angststoornissen
 • somatomorfe stoornissen
 • schizofrenie en andere psychotische stoornissen
 • persoonlijkheidsstoornissen

Samengevat: als je op de vraag ‘loop je (over het algemeen) gelukkig?’ niet volmondig ja kan antwoorden, kan je gebaat zijn met runningtherapie of looptherapie.

Als je kiest voor formule 2, dan bouwen we samen het lopen op en gaan we bovendien samen in gesprek over bestaande psychische klachten, waarbij er met jou wordt meegedacht en tips worden aangereikt om beter om te gaan met deze psychische klachten.