De weg ligt open…

Waarvoor staat ‘loop je gelukkig?!’

 
Share Button

Loop je gelukkig?cartoon bewegen

‘Gelukkig zijn’ omschrijf ik zelf het liefst als een gevoel van (psychisch, fysisch en sociaal) welbevinden of nog: ‘zich goed in zijn vel voelen’.

Wanneer men gelukkig is, ervaart men door de band positieve emoties, zoals vreugde, gemoedsrust, ontspannenheid, vrolijkheid, tevredenheid.

Wanneer men ongelukkig is, ervaart men door de band meer negatieve emoties, zoals onrust, gespannenheid, gejaagdheid, ontevredenheid, verdriet, angst.

Als je je goed in je vel voelt, functioneer je beter, heb je minder last van stress en kan je beter het hoofd bieden aan problemen.

Erfelijke aanleg en omstandigheden bepalen deels jouw geluk, maar de rest heb je zelf in handen. Ongeveer 40% van jouw geluk kan je beïnvloeden door de manier waarop je je leven inricht.

Loop je gelukkig!

cartoon gezapig trainenEén van de aspecten waarop je zelf kan inwerken om te bouwen aan jouw geluk, is het zoeken naar een evenwicht tussen lichaam en geest (mens sana in corpore sano). Door de evolutie heen, is de mens zijn ‘hoofd’ of ‘geest’ meer en meer beginnen gebruiken en minder en minder zijn ‘lichaam’, waardoor er een onevenwicht tussen lichaam en geest ontstaat. Dit onevenwicht kan de oorzaak zijn van heel wat kwaaltjes of kwalen.

Het is bekend dat bewegen in het algemeen een positief effect kan hebben op de stemming, het gevoel van welbevinden en de algehele psychische en lichamelijke gezondheid.

Bij ‘running(therapie)’ wordt de zogenoemde rustige duurloop (therapeutisch) ingezet ter voorkoming (of behandeling) van psychische klachten. Klik hier voor meer info over de werkingsmechanismen van running(therapie).